Теорія та практика перекладу (4 курс іспанці) Завдання — сторінка №1/1


Теорія та практика перекладу (4 КУРС іспанці )
Завдання.

 1. Викласти основні терміни та поняття дисципліни Перекладознавство. ознайомити студентів з поняттям та видами перекладу, мовами перекладу.
 2. Ознайомити студентів з проблемами і шляхами перекладу важких для перекладу лексичних одиниць: інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологічних одиниць, каламбурів.
 3. Викласти проблеми перекладу українською мовою специфічних граматичних конструкцій та категорій іспанської мови.
 4. Пояснити студентам особливості документів різних функціональних стилів та їх перекладу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій

вміти: на основі засвоєної специфічної лексики, прийомів та шляхів перекладати текстові документи з вивченої тематики: юридично-економічну, медичну, науково-технічну документацію, публіцистичні статті, фрагменти художньої літератури, а також вміти перекладати вивчені протягом курсу граматичні категорії та конструкції, специфічні мовні одиниці та застосовувати на практиці прийоми їх перекладу.

Теми практичних занять

 1. Предмет вивчення теорії перекладу. Поняття перекладу. Типи перекладу. Мови перекладу. Переклад як мовний контакт. Двомовність і переклад.
 1. Поняття перекладуваності, неперекладуване в перекладі. Адекватний переклад та еквівалентність. Типи міжмовних лексичних відповідностей. Інформативна структура тексту та її базові елементи. Лексичні перетворення при перекладі.
 1. Переклад власних назв. Переклад інтернаціоналізмів.
 1. Переклад фразеологічних одиниць. Переклад реалій. Переклад каламбурів.
 1. Переклад морфологічних одиниць. Переклад артикля. Переклад множини іменника. Переклад вказівних займенників. Переклад неозначено-особового займенника. Переклад префіксів та суфіксів.
 1. Переклад граматичних конструкцій. Переклад партиципіального зворота. Переклад інфінітивних конструкцій. Стилістичні нюанси і переклад умовного способу. Переклад дієслівних видів і минулих часів.
 1. Поняття стилю в теорії перекладу. Розмовний стиль, його особливості і переклад. Діловий стиль, його особливості і переклад. Науковий стиль, його особливості і переклад. Публіцистичний стиль, його особливості і переклад. Літературний стиль, його особливості і переклад.
 1. Специфіка перекладу текстів різних стилів. Переклад текстів наукової літератури та технічної документації. Робота з термінологією. Переклад творів художньої літератури. Переклад поезії. Критерії оцінювання якості перекладу. Українські перекладачі і перекладознавці ХХ століття.

Теми для самостійного опрацювання

 1. Поняття перекладуваності, неперекладуване в перекладі.
 1. Типи міжмовних лексичних відповідностей. Інформативна структура тексту та її базові елементи. Лексичні перетворення при перекладі.
 1. Переклад власних назв. Переклад інтернаціоналізмів.
 1. Переклад фразеологічних одиниць. Переклад реалій. Переклад каламбурів.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники